Güvenli Amalgam Sökümü – SMART Protokolü

Bilinçli Sedasyon ve Genel Anestezi ile Diş Tedavileri
9 Kasım 2017

Son yıllarda egzama, migren,fibromiyalji gibi sebebi tam belirlenemeyen hastalıkların vücuttaki ağır metal birikimiyle ilişkilindirilmesi sebebiyle içeriğinin %50 si civa olan amalgam dolgularla ilgili soru işaretleri artmaya başladı. Peki bu amalgam dolguların hepsini sökmeli mi ?

Civanın dokularda biriktiği için kan testlerinde güvenilir bir sonuç vermemesi, her bireyin toksik maddeleri elimine etme potansiyelinin farklı olması gibi sebeplerden dolayı bu konu hakkında kesin bir yargıya varamasak da amalgam dolguların sökümü esnasında ortaya çıkan civa buharından hem hastayı hem de hekimi ve yardımcı personeli korumak adına bazı önlemler alınması gereklidir..

IAOMT (International Academy of Oral Medicine & Toxicology )’nin  amalgam sökümü esnasında alınması gereken önlemleri içeren bir protokolü bulunmaktadır . SMART (Safe Mercury Amalgam Removal Technique) protokolünde alınması gereken önlemler şunlardır ;

 • Yüksek emiş gücü olan tükürük emicilerle çalışılmalı
 • Amalgam dolgu su soğutması altında ve büyük parçalar halinde uzaklaştırılmalı
 • Hasta ağzında rubberdam kullanılmalı
 • Ortama yayılan civa buharı için extraoral aerosol vakum cihazı bulunmalı
 • Rubberdam in etrafında hastanın yüzünü örten bir bariyer olmalı
 • Hasta external bir hava kaynağına ya da oksijen tüpüne bağlanmalı
 • İşlem sırasında nitril eldivenler kullanılmalı
 • Hekim ve yardımcı personel uygun maskeler ve koruyucu kıyafetlerle uygulamayı yapmalı
 • Hasta işlem öncesinde ve sonrasında aktif karbon , chlorella  gibi ağır metal tutucu bir maddeyle ağzını çalkalamalı ya da yutmalı
 •  İyi havalandırılabilen bir odada mümkünse pencereler açık bir şekilde çalışılmalı
 •  Klinikte hava filtrasyon sistemi bulunmalı
 •  Dental ünitte amalgam seperatörü bulunmalı

Kliniğimizde smart protokolüne uygun bir şekilde amalgam dolgu sökümü yapılmaktadır ..

Baykus, Betül Arik, DDS