Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi

20 Yaş Diş Çekimi; 20 yaş dişleri 3. büyük azı dişleridir. Sağlıklı bir şekilde sürebilen, çene kemiği içerisinde rahatlıkla yer bulabilen 20 yaş dişlerinin çekilmesine gerek yoktur. Fakat genellikle yer sıkıntısından dolayı sürme zorluğu veya anormal pozisyonda yerleştikleri  görülür. Tamamen kemik ya da sadece dişeti altında gömülü olabilirler. Özellikle dişin bir bölümünün dişeti altında olduğu durumlarda tekrarlayan enfeksiyonlara sebep olurlar. Bu tarz durumlarda; ağrı, şişlik, ağız kokusu ve enfeksiyondan sebebiyle etrafındaki kemİkte erimeye sebep olabilirler. Bazen de önündeki dişe baskı yapabilir ya da çürümesine sebep olabilirler. Ağız içi ve radyolojik muayene sonrasında lokal anestezi altında cerrahi müdehale ile alınmaları gerekmektedir.

Apikal Rezeksiyon; kanal tedavisi ile yeterli iyileşme sağlanamayan kök ucu lezyonlarında, cerrahi olarak kök ucuna ulaşıp enfeksiyonun temizlenmesi işlemidir. İşlem sonunda kök ucu özel dolgu malzemeleri ile kapatılır.

İmplant ve Greft Cerrahisi; kısmi ya da tam diş eksikliklerinde yapay kök olarak adlandırabileceğimiz implantların cerrahi olarak lokal anestezi altında çene kemiği içerisine yerleştirilmesidir. Kemiğin yetersiz olduğu durumlarda kemik greftleri yeterli kemik hacmi oluşturabilmek için kullanılır.

Sinüs Lifting; sinüse komşu olan dişlerin uzun süreli eksikliğinde sinüs boşluğu çene kemiğine doğru sarkar. Sinüs mukozası ile çene kemiği arasına lokal anestezi altında kemik grefterinin yerleştirilmesi işlemine sinüS lifting opersyonu denir. Bazı durumlarda implant operasyonundan 3-6 ay öncesinde, kemiğin nispeten iyi olduğu durumlarda implant cerrrahsiyle beraber yapılır.

Preprotetik Cerrahi; protez tedavisinden önce çene kemiğindeki kemik çıkıntıları,hareketli dişeti katlanmaları gibi protez uygulanmasına engel oluşturacak durumlarda çene kemiğinin proteze uygun hale getirilmesi için yapılan cerrahi işlemlerdir.